Organisator BCFI vzw
Type activiteit On demand
Onderwerp Farmaceutische wetenschappen (Domein A)
Datum 01-01-2023 - 31-12-2023
Aanvangsuur 00:00
Locatie
Adres
Vormingspunten 2
Spreker
Accred. Nr. 23001970024
Meer informatie Klik hier

Korte inhoud van de activiteit

Deze e-learning overloopt een aantal principes voor een rationeel gebruik van geneesmiddelen bij ouderen.
Na een inleiding over ouderen en geneesmiddelen komen de volgende principes aan bod: starten en stoppen van geneesmiddelen, herkennen van ongewenste effecten, enkele specifieke ongewenste effecten (QT-verlenging, anticholinerge ongewenste effecten, extrapiramidale effecten…), bewustzijn van mogelijke interacties, dosisreductie o.a. bij verminderde nierfunctie en bevorderen van de therapietrouw.
Deze e-learning maakt gebruik van klinische casussen, animatiefilmpjes en tips voor de praktijk.
Extra downloads en nuttige links zijn voorzien die je verder kunnen helpen in de praktijk.
Deze e-learning is een onderdeel van de e-learningreeks ‘Geneesmiddelen bij ouderen’, waarin ook ‘Medicatienazicht’ en ‘Deprescribing’ is verschenen.