Organisator BCFI vzw
Type activiteit On demand
Onderwerp Farmaceutische wetenschappen (Domein A)
Datum 01-01-2023 - 31-12-2023
Aanvangsuur 00:00
Locatie
Adres
Vormingspunten 1
Spreker
Accred. Nr. 23001970011
Meer informatie Klik hier

Korte inhoud van de activiteit

Deze e-learning is opgebouwd uit een 10-tal medische casussen.
Bij elke casus worden een of meerdere vragen gesteld over de medicatie. De vragen kunnen gaan over keuze van een geneesmiddel, evalueren van de medicatielijst, plannen van de behandeling, het geven van informatie aan de patiënt, berekenen van de juiste dosis, ongewenste effecten, interacties, monitoring van de medicamenteuze behandeling en het interpreteren van data.
Je kan antwoorden op basis van de huidige kennis of via een link de informatie opzoeken in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium.
De vragen uit deze MedicatieQuiz komen uit de ‘Prescribing Skills Assessment’ databank van de British Pharmacological Society. Deze gevalideerde vragen worden in vele landen gebruikt om studenten en artsen te trainen in hun medicatiekennis. De vragen werden door het BCFI aangepast aan de Belgische situatie.