Organisator BCFI vzw
Type activiteit On demand
Onderwerp Farmaceutische wetenschappen (Domein A)
Datum 01-01-2024 - 31-12-2024
Aanvangsuur 00:00
Locatie
Adres
Vormingspunten 1
Spreker
Accred. Nr. 24001970014
Meer informatie Klik hier

Korte inhoud van de activiteit

In deze e-learning lees je 2 artikels uit de Folia Pharmacotherapeutica, het maandelijks online
tijdschrift van het BCFI waarin recente evidence-based geneesmiddeleninformatie wordt besproken.
Hierna moet je vragen beantwoorden waaruit blijkt dat je de informatie uit de artikels begrepen hebt
en kunt toepassen in de praktijk. De artikels waarop deze e-learning is gebaseerd, verschenen in de
Folia van april 2022: “Behandeling van migraine tijdens de zwangerschap”, en de Folia van juni 2018:
« valproïnezuur en het teratogene risico: bijkomende maatregelen om blootstelling in utero te
vermijden”.
De vragen zullen vooral gaan over de behandeling van migraine tijdens de zwangerschap. De
deelnemer moet kunnen herkennen welke medicatie veilig lijkt om een migraineaanval tijdens de
zwangerschap te behandelen, en onder welke voorwaarden. Bij nood aan profylactische medicatie,
moet hij ook kunnen onderscheiden welke medicatie bij zwangere vrouwen kan worden
voorgeschreven en welke medicatie moet worden vermeden. De deelnemer moet bij zwangere
vrouwen met hoofdpijn de alarmsymptomen kunnen herkennen die dringende medische
beoordeling vragen. Tenslotte zal het teratogene risico van valproïnezuur worden besproken, alsook
de maatregelen om blootstelling in utero te vermijden bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd.