Organisator BCFI vzw
Type activiteit On demand
Onderwerp Farmaceutische wetenschappen (Domein A)
Datum 01-01-2024 - 31-12-2024
Aanvangsuur 00:00
Locatie
Adres
Vormingspunten 1
Spreker
Accred. Nr. 24001970017
Meer informatie Klik hier

Korte inhoud van de activiteit

In deze e-learning lees je 2 artikels uit de Folia Pharmacotherapeutica, het maandelijks online tijdschrift van het BCFI waarin recente evidence-based geneesmiddeleninformatie wordt besproken. Hierna moet je vragen beantwoorden waaruit blijkt dat je de informatie uit de artikels begrepen hebt en kunt toepassen in de praktijk. De artikels waarop deze e-learning is gebaseerd, verschenen in de Folia van mei 2022: “Protonpompinhibitoren (PPI's): aanwijzingen van zeldzame maar mogelijk ernstige ongewenste effecten”, en de Folia van maart 2023:
“Corrigeren voor bepaalde vormen van bias is belangrijk : het voorbeeld van mortaliteit door protonpompinhibitoren”. De vragen zullen zich vooral richten op bijwerkingen en veiligheidssignalen, al dan niet herhaaldelijk genoemd, gerelateerd aan het gebruik van PPI's. De deelnemer moet op de hoogte zijn van de belangrijkste risico's die mogelijk verbonden zijn aan het gebruik van PPI's op de lange termijn. Ook moet hij een kritisch oordeel kunnen vormen over de gegevens in de literatuur die daarover rapporteert. Tot slot zullen de implicaties van deze resultaten voor de praktijk worden besproken.