Organisator BCFI vzw
Type activiteit On demand
Onderwerp Farmaceutische wetenschappen (Domein A)
Datum 01-01-2024 - 31-12-2024
Aanvangsuur 00:00
Locatie
Adres
Vormingspunten 1
Spreker
Accred. Nr. 24001970002
Meer informatie Klik hier

Korte inhoud van de activiteit

Deze e-learning is opgebouwd uit een 10-tal medische casussen, geformuleerd rond gynaecologische
problemen. Bij elke casus worden een of meerdere vragen gesteld over de medicatie.
De cursist kan antwoorden op basis van de huidige kennis of via een link de informatie opzoeken in het
Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium.
De vragen uit deze MedicatieQuiz komen uit de ‘Prescribing Skills Assessment’ databank van de British
Pharmacological Society. Deze gevalideerde vragen worden in vele landen gebruikt om studenten en
artsen te trainen in hun medicatiekennis. De vragen werden door het BCFI aangepast aan de Belgische
situatie.