Organisator BCFI vzw
Type activiteit On demand
Onderwerp Farmaceutische wetenschappen (Domein A)
Datum 01-01-2024 - 31-12-2024
Aanvangsuur 00:00
Locatie
Adres
Vormingspunten 1
Spreker
Accred. Nr. 24001970003
Meer informatie Klik hier

Korte inhoud van de activiteit

In deze e-learning lees je 2 artikels uit de Folia Pharmacotherapeutica, het maandelijks online tijdschrift van het BCFI waarin recente evidence-based geneesmiddeleninformatie wordt besproken. Hierna moet je vragen beantwoorden waaruit blijkt dat je de informatie uit de artikels begrepen hebt en kunt toepassen in de praktijk. De artikels waarop deze e-learning is gebaseerd, verschenen in de Folia van december 2020: « Het risico van veneuze trombo-embolie door oestroprogestagene anticonceptiva » en de Folia van november 2021: « Medicamenteuze interacties die kunnen leiden tot falen van hormonale anticonceptie en noodanticonceptie ».
De vragen zullen vooral gaan over het risico van VTE in verband met hormonale anticonceptie. Je moet de contra-indicaties en risicofactoren voor het gebruik van een oestrogeen-progestageen anticonceptivum kunnen herkennen. Je moet ook weten welke preparaten het minste risico opleveren en welk advies aan de patiënten moet worden gegeven. Bovendien zullen interacties die kunnen leiden tot het falen van anticonceptiemiddelen, met inbegrip van noodanticonceptie, worden besproken. Je moet in staat zijn de geneesmiddelen te identificeren die het vaakst een rol spelen bij deze interacties, en moet weten welke maatregelen te nemen om deze te voorkomen. Ook zullen alternatieven worden besproken om het risico van mislukking in verschillende situaties te vermijden.