Organisator De Westvlaamse
Type activiteit Live
Onderwerp Farmaceutische zorg (Domein B)
Datum 17-04-2024 - 17-04-2024
Aanvangsuur 20:00
Locatie ROESELARE (8800)
Adres kwadestraat 153 bus 1
Vormingspunten 4
Spreker huysentruyt inge
Accred. Nr. 24000420007
Meer informatie Klik hier

Korte inhoud van de activiteit

Een zorgtraject beoogt een multidisciplinaire benadering van de chronisch zieke patiënt. De toepassing van een zorgtraject gaat echter gepaard met een aantal verplichtingen (machtiging adviserend geneesheer, meldingen op het voorschrift, attest voor de aflevering van een glucometer, … ). Om tot een doeltreffende multidisciplinaire opvolging van de patiënt te komen, is het belangrijk om eerst de administratieve knelpunten te bespreken en te verhelpen.